Γερμανία vs ΗΠΑ- Οι δύο υπερδυνάμεις πρόσωπο με πρόσωπο