Επιλογές
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ανάδειξη των αρχαίων επενδύσεων στο εσωτερικό του ορύγματος του Ευπαλίνειου Υδραγωγείου στο Πυθαγόρειο της Σάμου μετά την αποκατάσταση, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Ορύγματος (σήραγγα) μήκους 1.036 μ. στο Ευπαλίνειο Υδραγωγείο  της Σάμου, το οποίο χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας. Το εκπληκτικό στη διάνοιξη της σήραγγας είναι ότι η λάξευση έγινε ταυτόχρονα κι από τις δύο πλαγιές του λόφου (αμφίστομον όρυγμα) και τα δύο συνεργεία συναντήθηκαν στο μέσον περίπου της σήραγγας με μικρή απόκλιση από την ευθεία.  ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
Ευπαλίνειο υδραγωγείο

Ανάδειξη των αρχαίων επενδύσεων στο εσωτερικό του ορύγματος του Ευπαλίνειου Υδραγωγείου στο Πυθαγόρειο της Σάμου μετά την αποκατάσταση, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Ορύγματος (σήραγγα) μήκους 1.036 μ. στο Ευπαλίνειο Υδραγωγείο  της Σάμου, το οποίο χρονολογείται στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας. Το εκπληκτικό στη διάνοιξη της σήραγγας είναι ότι η λάξευση έγινε ταυτόχρονα κι από τις δύο πλαγιές του λόφου (αμφίστομον όρυγμα) και τα δύο συνεργεία συναντήθηκαν στο μέσον περίπου της σήραγγας με μικρή απόκλιση από την ευθεία.  ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

eana
media