Επιλογές
Γραφήματα
Πέντε «παράγοντες» που θα καθορίσουν τη ζωή μας μέχρι το 2100
Το γράφημα αποτυπώνει τους πέντε καθοριστικούς παράγοντες που επηρρεάζουν τη ζωή και την ανθρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη / ΑΠΕ-ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Νατ. Παυλοπούλου

eana
media