Επιλογές
Γραφήματα
Στα 25,4 δισ. ευρώ οι ελληνικές εξαγωγές το 2016
Το γράφημα αποτυπώνει την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τα προϊόντα που βρίσκονται στην κορυφή καθώς και τις χώρες που κατευθύνονται  / ΑΠΕ - ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια Αγγελική Λάζου

eana
media