Επιλογές
Γραφήματα
Γερμανία vs ΗΠΑ- Οι δύο υπερδυνάμεις πρόσωπο με πρόσωπο
Το γράφημα αποτυπώνει την οικονομική και στρατιωτική ισχύ των δύο χωρών, καθώς και τη συμβολή τους στην υποδοχή προσφύγων / ΑΠΕ-ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Νατ. Παυλοπούλου

eana
media