Επιλογές
Γραφήματα
Διακοπές- Πόσα δαπανούν οι Ευρωπαίοι
Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία της Eurostat για τα χρήματα που δαπανούν ανά ταξίδι για διακοπές οι πολίτες των χωρών της ΕΕ / ΑΠΕ-ΜΠΕ / Δημοσιογραφική επιμέλεια: Βασ. Κοριμέντζας

eana
media