Τι είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

 

O SEPA είναι ένας χώρος στον οποίο οι καταναλωτές, οι εταιρίες και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες είναι σε θέση να διενεργούν και να δέχονται εγχώριες και διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ με τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σε 34 ευρωπαϊκές χώρες, (οι 28 χώρες της Ε.Ε. και η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Σαν Μαρίνο και το Μονακό), μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Σκοπός του SEPA είναι η δημιουργία μιας ενοποιημένης, ανταγωνιστικής και καινοτόμου αγοράς πληρωμών μικρής αξίας στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου οι πληρωμές σε ευρώ, χωρίς μετρητά, διενεργούνται με τη χρήση ενός μόνο λογαριασμού πληρωμών και μιας ενιαίας δέσμης μέσων πληρωμών εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά.

Στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) περισσότεροι από 500 εκατομμύρια πολίτες και πάνω από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις και ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές μπορούν να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές σε ευρώυπό τους ίδιους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του SEPA είναι:

-Οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ μπορούν να γίνονται εντός της Ευρωζώνης το ίδιο εύκολα με τις εγχώριες πληρωμές.

-Υποστηρίζονται τόσο οι μεταφορές πιστώσεων όσο και οι άμεσες χρεώσεις.

-Από την 31η Οκτωβρίου 2016, ο SEPA επεκτάθηκε και στις πληρωμές σε ευρώ προς/από κράτη μέλη εκτός Ευρωζώνης.

-Βελτιωμένες και φθηνότερες υπηρεσίες πληρωμών.

-Καλύτερες και πιο διαφανείς πληροφορίες.

-Όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να γίνουν εντός 3 εργάσιμων ημερών.

-Άμεση διαθεσιμότητα πόρων μετά την παραλαβή εμβασμάτων.

-Δεν υπάρχει ανάγκη για πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.


Λεπτομέρειες στη συνδρομητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.

eana